Realizowanie transportu publicznego

Realizowanie transportu publicznego

Realizacja zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania transportu publicznego została w Polsce scedowana przez władzę centralną najpierw na mocy reformy administracyjnej, a później kolejnymi aktami i rozporządzeniami, na władzę samorządową. W efekcie, ile gmin tyle różnych podejść do kwestii transportu publicznego – różny jego poziom zaawansowania, ale także różne ceny. Oczywiście nikt nie poddaje w wątpliwość sensu utrzymywani nawet przez nieduże miasta własnych przystanków autobusowych, a w przypadku nieco większych miast także całej sieci komunikacji miejskiej. Umożliwienie obywatelom i mieszkańcom poszczególnych miast swobodnego podróżowania nawet jeśli nie posiadają swoich niezależnych środków transportowych – to obowiązek władzy lokalnej. Oczywiście ograniczeniem zawsze są pieniądze i większość biedniejszych gmin stara się po prostu zarobić na komunikacji, lub przynajmniej do niej nie dopłacać. Inne, bardziej zamożne jednostki samorządowe, starają się upowszechnić komunikację miejską i zachęcić jak największy odsetek ludzi do masowego korzystania z transportu publicznego. A najłatwiej uzyskać taki efekt poprzez dopłacanie do transportu i wyraźne obniżenie stawek za bilety.
Zadania i cele wynikające bezpośrednio z ustaw, mogą być realizowane różnymi metodami i na różnych płaszczyznach. Nie wszystkie gminy i powiaty czują się jednakowo zmobilizowane do unowocześniania swoich linii autobusowych czy tramwajowych, a ich jakość ma niebagatelny wpływ na to, czy ludzie chcą w ogóle z takiej komunikacji korzystać. Przekonanie masowo mieszkańców miast do pozostawienia samochodów i skorzystania z transportu publicznego daje oszczędności nie tylko z ekologicznego punktu widzenia – to także łatwiejsze parkowanie, mniejsze korki i przyjemniejsze życie w miejskim centrum, oraz oszczędności dla samych podróżnych, którzy mogą zdecydowanie mniej wydawać na jazdę takim transportem, niż tankowanie własnych pojazdów i płacenie za parkingi w strefie centrum. Aby jednak ludzie dali się przekonać, nie tylko bilety muszą być tanie, a autobusy i tramwaje nowoczesne. Przystanki także muszą spełniać określone wymogi, cała sieć połączeń musi być przejrzysta i funkcjonalna, a bardzo wskazane jest również udostępnienie różnych elektronicznych i internetowych narzędzi wspierających komunikację miejską.

Tags:

Share this post

Post Comment