Rodzaje transportu – która możliwość najbardziej optymalna?

Rodzaje transportu – która możliwość najbardziej optymalna?

Jeśli chodzi o rodzaje transportu, najprostszy podział to choćby lądowy, powietrzny, wodny. Co do tej kwestii, można chyba śmiało stwierdzić, że nie jest ona tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim rodzaje transportu zależą chyba od drogi, jaką się odbywają. Można mieć do czynienia z drogami lądowymi, powietrznymi i wodnymi.

Jeszcze kilka wieków temu największy potencjał drzemał w transporcie wodnym. Jedynie na pokładzie statku można było przewieźć ogromne ładunki. Ryzyko polegało jednak na tym, że często przydarzające się zatopienia pojedynczej jednostki pływającej, np. na skutek działalności korsarzy czy warunków atmosferycznych, powodowało utratę olbrzymich pieniędzy, a o odpowiednio dużych polisach nie mogło być wówczas mowy. Jednak dziś wciąż kursują statki czy promy transportujące ogromne liczby ludzi czy też wielkie ładunki. Inne rodzaje transportu to np. transport drogowy. Oko człowieka, nawet niekoniecznie kierowcy, żyjącego w XXI wielu przyzwyczajone jest do widoku aut służących zarówno do przewożenia osób (samochody osobowe, autobusy), jak i takich, dzięki którym możliwe staje się transportowanie olbrzymich ładunków (ciężarówki, tiry).

W tak ważnej kwestii, jak rodzaje transportu nie sposób pominąć czy zbagatelizować znaczenia tego, który odbywa się drogą powietrzną. Braciom Wright chyba nie śniło się, że możliwe będzie przewożenie na ich pokładach nie tylko osób, ale także ogromnych ładunków. Technicznie zaawansowane konstrukcje pozwalają na transportowanie setek ludzi jednocześnie. Nie jest niewykonalne również transportowanie ogromnego pod względem gabarytów sprzętu czy innego rodzaju towarów.

Gdy mowa o kwestii takiej, jak rodzaje transportu ważne wydaje się również wspomnienie również o kolei. Gdy Watts zaprezentował światu swój wynalazek w postaci silnika parowego, z pewnością nastąpił przełom, dzięki któremu można było docierać przy użyciu mechanicznego urządzenia w tereny wcześniej niedostępne dla człowieka lub takie, do których dostęp był niesłychanie utrudniony. Jeszcze do XX wieku kolej stanowiła jeden z najważniejszych środków, za pomocą których możliwe było przewożenie wielkich ładunków czy osób z punktu A do punktu B, choćby były oddalone od siebie o tysiące kilometrów. Oczywiście szybkość przewozu nie była tak duża, jak te, które osiąga się dziś, tym niemniej, rozmiar przełomu zaskakiwał i wprowadzał ówczesny świat w niekłamany podziw i olbrzymie zaskoczenie.

Jeśli chodzi o rodzaje transportu, dziś możliwości okazują się wręcz niesłychane, a nawet niemal nieograniczone. W stosunkowo krótkim czasie udaje się przewozić ogromne ładunki, które zadziwiają swoimi gabarytami, w czasie, który można śmiało uznać za co najmniej imponujący. Najbardziej popularnymi spośród rodzajów transportu (szczególnie, gdy ma się do czynienia z dużymi odległościami) jest wciąż przewóz statkami, tirami czy samolotami, choć ten ostatni mimo zaskakującego rozwoju techniki wciąż niesie ze sobą stosunkowo duże ograniczenia.

Tags:

Share this post